معضلی بنام نیروی انسانی مازاد در ستاد

چهار شاخص کلیدی در بهره وری عملکرد ملی حفاری
دی ۱۷, ۱۳۹۶
۳۸ سال گسترش فیـزیکی
دی ۱۷, ۱۳۹۶

معضلی بنام نیروی انسانی مازاد در ستاد

 کمبود در عملیات

  • استاندارد نیروی انسانی تخصصی ثابت یک دستگاه حفاری برای دو شیفت طرح اقماری (۱۴روز کار و ۱۴ روز استراحت)، مجموعا ۹۸ نفرشامل ۲ نفرنیروی ناظر حفاری(Company Man)، ۴ نفر زمین شناس(Geologist)،
    ۴۰ نفر نیروی عملیات حفاری(Rig Crew)، ۱۶ نفر نیروی نگهداری و تعمیرات برق و مکانیک و جوشکاری
    (Electritian,Mechanic,Welder)، ۱۲ نفر نیروی سرویس سیالات حفاری، ۴ نفر نیروی سرویس نمودارگیری از سیال حفاری، ۱۰ نفر نیروی سرویس مدیریت پسماند حفاری، ۲ نفر افسر ایمنی، ۴ نفر نیروی خدمات پزشکی، ۲ نفر نیروی خدمات غذایی و اردوگاه های حفاری و ۲ نفر نیروی حراست است. اضافه بر نیروهای تخصصی مزبور، نیروهای کارگری در بخش های اردوگاهی و آشپزخانه، کارگران بومی حمل مواد سیال حفاری، نیروهای بومی حراست حفاری و رانندگان ماشین های سبک و سنگین و جرثقیل‌های در اختیار شرکت نیز به آمار فوق افزوده می شوند.

 

نکات ذیل در رابطه با استاندارد نیروی انسانی بیان شده قابل ذکر است:

 

۱-۱٫ شیوه تامین نیروهای کارگری به صورت حجمی و از منابع خارج سازمان در قالب قراردادهای حجمی وابسته به زمان و حجم کار صورت می‌گیرد. مجموع این نیروهای کارگری غیروابسته به شرکت حفاری مطابق عرف‌های معمول از سقف ۶۰ نفر برای دو شیفت ۱۴ روزه تجاوز نمی‌کند.

 

۲-۱٫ تامین مجموعا ۶ نفر نیروی ناظر حفاری و زمین شناسی در توافقنامه های نرخ روزانه(Day Rate) به عهده کارفرماست. به عبارت دقیق‌تر، در حدود اختیارات و مسئولیت های نظارتی کارفرما قرار دارد.

۳-۱٫ سرویس مدیریت پسماند حفاری با استعداد ۱۰ نفر نیروی انسانی به عنوان سرویسی نوین، بر روی همه دستگاه های حفاری وجود ندارد. شروع این سرویس زیست محیطی بر روی دستگاه‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه تجاری بوده است که به لحاظ رعایت الزامات زیست محیطی، استفاده از آن رو به گسترش سریع است. با این حال، بر روی همه دستگاه‌های حفاری شرکت ملی حفاری ایران وجود ندارد و به عنوان سرویس مستقیم کارفرما، سایر شرکت های خصوصی سیال حفاری هم حضور پررنگی در این بخش از بازار دارند. مشابه همین در مورد سرویس نمودارگیری از سیال حفاری با استعداد ۴ نفر نیروی انسانی نیز قابل بیان است.

 

۴-۱٫ حال اگر تعداد نیروی انسانی موارد ۲ و ۳ که مجموعا ۲۰ نفر می شوند را از سقف ۹۸ نفر نیروی تخصصی ثابت دستگاه های حفاری کسر کنیم به تعداد ۷۸ نفر نیروی ثابت تخصصی دستگاه های حفاری خشکی می رسیم. هرچند این مقدار با فرض دریافت سرویس سیالات حفاری توسط کارفرما به استعداد ۱۲ نفر از همان شرکت دکل‌دار است.

حال به استناد موارد فوق، نکاتی را درباره ترکیب نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران بیان می کنیم:

۱-۲٫ در سال ۱۳۹۲، مجموع پرسنل رسمی و غیر رسمی(قرارداد مدت موقت، پیمانکاری) این شرکت بالغ بر ۱۶۵۰۰ نفر برآورد شده است.

 

۲-۲٫ در این سال، ظرفیت ناوگان ملکی این شرکت معادل ۶۸ دستگاه حفاری بوده است. با ضرب این مقدار دستگاه در استاندارد ثابت نیروی انسانی دکل( به دست آمده از بند ۴-۱) یعنی ۷۸ نفر به سقف ۵۳۰۴ نفر می رسیم که با اضافه کردن۱۰ درصد نیروی جایگزین و احتیاطی برای مرخصی و حوادث پرسنل به سقف نهایی ۵۸۳۵ نفر می رسیم. با محاسبه حداکثری تعداد ۷۰۰ نفر نیروی پشتیبانی عملیات فنی و عمومی مستقیم در مرکز شرکت، سقف نیروی انسانی مجاز عملیات اعم از روزکار و اقماری به ۶۵۰۰ نفر بالغ می شوند.

 

۲-۳٫ نیروهای کارگری خدمات غذایی در این سال، حدود ۲۳۰۰ نفر برآورد می شوند که به این ترتیب، سرانه هر دستگاه حفاری این شرکت به تعداد ۳۴ نفر نیروی آشپزخانه و خدمات اردوگاهی برای دو شیفت ۱۴ روزه می رسد که عدد بالایی به نظر می آید. دیگر نکته قابل ذکر آن است که اکثریت این مشاغل دارای حالت حجمی هستند که این شرکت در اقدامی خلاف رویه منطقی، آن ها را به حالت پیمانکاری و حتی قرارداد مدت موقت درآورده است و به عائله ثابت شرکت اضافه کرده است.

 

۲-۴٫ اگر از تورم نیروی کارگری خدمات غذایی صرفنظر کنیم، مجموع نیروهای مستقیم درگیر عملیات حفاری به سقف ۸۸۰۰ نفر نیروی مجاز در این سال، بالغ می‌شوند. با برآورد حداکثری ۲۰۰ نفر نیروی مجاز خدمات ترابری
(که تقریبا همه ماشین آلات آن از منابع خارج از شرکت تامین می شوند) و اضافه کردن ۱۸۰۰ نفر نیروهای خدمات فنی و ویژه حفاری و زمین شناسی پروژه‌ها و مدیریت پسماند حفاری( که در استاندارد مورد محاسبه نیروی انسانی دستگاه حفاری وارد نشده بودند) و در نهایت اضافه کردن ۲۰۰ نفر نیروی مدیریت و برنامه‌ریزی و مهندسی پروژه ها به سقف نهایی و حداکثری ۱۱۰۰۰ نیروی عملیاتی و پشتیبانی عملیات حفاری دست می‌یابیم.

 

۲-۵٫  نیروی انسانی این شرکت در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۶۵۰۰ نفر بوده است که با ملاحظه سقف نهایی ۱۱۰۰۰ نفری عملیات و سربار مستقیم آن، به ضریب سربار غیر مستقیم  ۵۰ درصد نیروی انسانی معادل ۵۵۰۰ نفر نیروی ستادی و پشتیبانی عمدتا غیر مستقیم عملیات می رسیم که سربار فوق العاده بالایی به نظر می‌آید. اگر ضریب سربار غیر مستقیم حداکثری  نیروی انسانی را معادل %۲۰ نیروهای مجاز مستقیم درگیر عملیات و سرویس های حفاری و پشتیبانی مستقیم آن کنیم، به حداکثر مجاز ۱۳۰۰۰ نیروی انسانی استاندارد برای این شرکت در سال ۱۳۹۲ دست می‌یابیم.

 

۲-۶٫ شایان ذکر است که در همین سال، این شرکت  در برخی مشاغل تخصصی،همچنان کمبود نیروی عملیاتی داشته است. یعنی متناسب با استاندارد نیروی انسانی دستگاه حفاری هم نیروی عملیاتی در اختیار نداشته است! معنای ضمنی این گزاره آن است که تورم نیروهای ستادی وخدماتی و کارگری محاسبه شده در مورد پیش، از این مقدار برآوردی هم فراتر بوده است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *