آیین نامه نظام یکپارچه صدور گواهی نامه کیفیت محصولات و خدمات برای سازندگان کالا و تجهیزات صنایع نفت

کمیته های مرجع تخصصی استاندارد سازی زیر ساختی برای NIPS, IPICB
مرداد ۳۰, ۱۳۹۷
۴۰ میلیون دلار هزینه توتال برای بانک اطلاعاتی توانمندی شرکت های ایرانی
شهریور ۵, ۱۳۹۷

آیین نامه نظام یکپارچه صدور گواهی نامه کیفیت محصولات و خدمات برای سازندگان کالا و تجهیزات صنایع نفت

وزیر نفت طی ابلاغیه ای که در خرداد ماه سال ۹۶ خطاب به مدیران عامل شرکت ملی نفت، ملی گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش صادر کرد، آئین نامه صدور گواهینامه کیفیت محصولات و خدمات برای سازندگان کالا و تجهیزات نفتی را اعلام کرد. آنچه در ادامه می خوانید متن کامل این ابلاغیه است.

مدیران محترم عامل چهار شرکت اصلی
معاون محترم مهندسی، پژوهش و فناوری
پیرو ابلاغیه شماره۶۱۵۰۸۹-۱/۲۸ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ در جهت رعایت الزامات قانونی با توجه به مقررات جهانی استاندارد در خصوص نهاد صدور گواهی نامه کیفیت، بدین‌وسیله آئین نامه جدید نظام یک پارچه صدور گواهی نامه کیفیت محصولات و خدمات برای سازندگان کالا و تجهیزات نفت به شرح ذیل جهت اجرا و هماهنگی های آتی ابلاغ می گردد.

آیین نامه نظام یک پارچه صدور گواهی نامه کیفیت محصولات و خدمات
برای سازندگان کالا و تجهیزات صنایع نفت
این آیین نامه به منظور ایجاد زمینه های لازم جهت ارتقای توان و دانش سازندگان داخلی، جلوگیری از واردات بی رویه، هویت بخشی به بخش فناورانه محصول، به کار‌‌گیری و توسعه فناوری های داخلی و تشویق و ترغیب شرکت ها به مصرف تجهیزاتی که با فناوری بومی به تولید تجاری می رسد، ساماندهی فرآیند ساخت با فناوری داخلی و ایجاد زمینه صادرات تنظیم و مستند به اسناد زیر می باشد:
۱- سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اقتصاد مقاومتی علی الخصوص بندهای (۱)، (۲)، (۶) و (۱۰)
۲- بند (۶) از قسمت (ث) از ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی.

ماده ۱- اهداف:
۱- تشکیل و مدیریت نظام یک پارچه صدور گواهی نامه کیفیت برای محصولات و خدمات سازندگان کالا و تجهیزات مورد استفاده در صنعت نفت از طریق فعالیت نهاد گواهی کننده کیفیت محصولات و خدمات صنعت نفت.
۲- شناسایی سازندگان و تعیین چارچوب ارزیابی آن ها و گواهی کردن محصولات و خدمات.
۳- ارزیابی و کمک به ارتقای دانش طراحی و تولید کالا و تجهیزات و خدمات داخلی.
۴- صحه گذاری فناوری مورد استفاده.
۵- ایجاد زمینه مطابقت تجهیزات ساخت داخل و خدمات داخلی با استانداردهای ملی و خدمات بین المللی به منظور امکان ورود به صنعت نفت و قابلیت ورود به بازارهای جهانی.
۶- حمایت از آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده به منظور انجام آزمون های لازم در فرایند صدور گواهی کیفیت محصولات و خدمات.
۷- حمایت از شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده برای انجام بازرسی های تخصصی مورد نیاز برای صدور گواهی نامه کیفیت محصولات و خدمات صنعت نفت.

ماده ۲- ارکان نظام یک پارچه صدور گواهی نامه کیفیت:
نظام صدور گواهی نامه کیفیت دارای ارکانی به شرح زیر است:

۲-۱- شورای عالی:
شورای عالی، بالاترین مرجع سیاست گذاری در نظام یک پارچه صدور گواهی نامه کیفیت، محصولات و خدمات صنعت نفت بوده و اعضای آن هفت نفر از افراد متخصص و با تجربه هستند که توسط معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت پیشنهاد و پس از تایید وزیر نفت برای مدت سه سال منصوب خواهند شد. اختیارات و وظایف شورای عالی به شرح زیر است:
۱- بررسی و تصویب نقشه راه و مقررات مرتبط با صدور گواهی نامه کیفیت برای سازندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات.
۲- بررسی و تصویب راه کارهای اجرایی برای ارتقای توانمندی های ساخت داخل محصولات و خدمات صنعت نفت در بخش های طراحی، ساخت، کنترل کیفیت، بازرسی فنی، آزمایشگاه های مرتبط با صدور گواهی نامه کیفیت محصولات و خدمات صنعت نفت.
۳- نظارت سیستماتیک و نظام یافته بر عملکرد نهاد صدور گواهی نامه کیفیت محصولات و خدمات صنعت نفت.
۴- تایید آیین نامه صلاحیت، توانمندی و پیشنهاد صدور گواهی نامه.

۲-۲-نهاد صدور گواهی کیفیت محصولات و خدمات صنعت نفت:
نهاد صدور گواهی کیفیت محصولات و خدمات صنعت نفت، مسئولیت کلیه فعالیت های اجرائی، مالی و تدوین دستورالعمل ها، صدور گواهی نامه کیفیت را به عهده دارد. این نهاد زیر نظر رئیس نهاد فعالیت می کند. رئیس نهاد با توجه به شرایط احراز مدون و بر پایه تحصیلات، تجارب کاری، مهارت ها و آموزش های مرتبط پس از تایید شورای عالی توسط دبیر کل انجمن نفت مصوب می شود.
ساختار نهاد، تعداد کارکنان، بودجه نهاد و درآمد آن مستقیما زیر نظر رئیس نهاد و به صورت شفاف و مستقل از تشکیلات اداری انجمن نفت تشکیل می شود. منبع درآمد نهاد از هزینه ارزیابی و صدور گواهی کیفیت محصولات و خدمات و هزینه های ثابت و جاری شامل مواردی مانند هزینه اجاره محل قانونی، لوازم اداری، تجهیزات لازم در ارزیابی ها، هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مرتبط است. در سال های نخست بودجه ای به عنوان هزینه سرمایه گذاری اولیه از سوی انجمن نفت و وزارت نفت در اختیار نهاد قرار می گیرد.

۲-۳- آزمایشگاه ها و شرکت های طرف قرارداد:
آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده، شرکت های بازرسی تایید شده و نهادهای گواهی دهنده (CB) تایید صلاحیت شده که به ترتیب به الزامات ISO/IEC/17021، ISO/IEC/17020، ISO/IEC/17025 متعهد و پایبند هستند و سایر شرایط مورد نیاز برای همکاری با نهاد را برآورده می کنند می‌توانند به عنوان پیمانکار فرعی در بخشی از فرآیند صدور گواهی کیفیت محصولات و خدمات با نهاد همکاری کنند. نهاد در ارزیابی اولیه، انتخاب و ارزیابی دوره ای این پیمانکاران مختار است و تنها حسن عملکرد ایشان و صلاحیت تایید شده مبنای انتخاب یا عدم انتخاب نهاد است و هیچ نهاد یا سازمانی نمی تواند و نباید نهاد را به استفاده از پیمانکار خاصی الزام نماید. بدیهی است پیشنهاد همکاری از سوی هر سازمان و نهادی و حتی از سوی آزمایشگاه ها، شرکت های بازرسی و نهادهای گواهی دهنده (CB) قابل بررسی خواهد بود. اداره کل نظام تامین و تجاری سازی فناوری به عنوان همکار AB و پژوهشگاه صنعت نفت جهت سازماندهی و توانمند سازی آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده در نظر گرفته می شود.

ماده ۳- فرآیند صدور گواهی نامه کیفیت:
صدور گواهی نامه کیفیت برای سازنده پس از ارزیابی سازنده شامل ممیزی سیستم مدیریت ارزیابی بخش‌ها‌ی تحقیق و توسعه مهندسی، تولید، کنترل کیفیت، خدمات پس از فروش و آزمون نمونه کالا یا تجهیز سازنده و یا انجام بازرسی های لازم صورت می گیرد. مسئولیت مراحل ارزیابی سازنده با نهاد صدور گواهی کیفیت محصولات و خدمات صنعت نفت خواهد بود. با تایید گزارش های ارزیابی در بخش های فنی و بازنگری نهاد، تایید بخش صدور گواهی نامه و تصویب گواهی نامه کیفیت توسط رئیس نهاد برای سازنده صادر خواهد نمود.

ماده ۴- نظارت عالیه:
مسئولیت نظارت عالیه بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت خواهد بود.
این آیین نامه جایگزین آیین نامه قبلی به شماره (۶۱۵۰۸۹-۱/۲۸ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳) می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *