دی ۱۷, ۱۳۹۶

کارکردهای سه گانه “پیوست فناوری” در قراردادهای نفتی

آنچه به‌عنوان کارکردهای پیوست فناوری مطرح می‌شود درواقع کارکردهایی است که از یک قرارداد در راستای جذب و بومی‌سازی فناوری و همچنین توسعه فناوری در لبه […]
دی ۱۷, ۱۳۹۶

۶۵ سال فوران

از زمان فوران اولین چاه نفتی ایران در نفت سفید در سال ۱۳۳۰ بیش از ۶۵ سال می گذرد. در این مدت تعداد ۲۶ مورد فوران […]
دی ۱۷, ۱۳۹۶

روایت تاریـخی از شکل گـیری شرکـت مـلی حـفـاری ایران

منتظر نباشید که دیگران برای شما کاری بکنند لکن خودتان نهضت را به اینجا رسانده اید، خودتان هم کارها را پیش ببرید… امام خمینی(ره) شکل گیری […]
دی ۱۷, ۱۳۹۶

۳۸ سال گسترش فیـزیکی

صنعت حفاری در کنار فعالیت های اکتشاف، به عنوان اولین حلقه از زنجیره ارزش صنعت نفت واجد اهمیت راهبردی است. سهم  هزینه های حفاری از کل […]
دی ۱۷, ۱۳۹۶

معضلی بنام نیروی انسانی مازاد در ستاد

 کمبود در عملیات استاندارد نیروی انسانی تخصصی ثابت یک دستگاه حفاری برای دو شیفت طرح اقماری (۱۴روز کار و ۱۴ روز استراحت)، مجموعا ۹۸ نفرشامل ۲ […]
دی ۱۷, ۱۳۹۶

چهار شاخص کلیدی در بهره وری عملکرد ملی حفاری

صنعت حفاری به صورت فشرده، دو بعد مهم دارد: انسان(Man) و ابزار(Tools). از آن جایی که حفاری، عملیاتی تحت الارضی است و انسان نمی‌تواند به زیر […]
دی ۱۷, ۱۳۹۶

خصوصی سازی ملی حفاری ضرورت یا تکلیف؟

• ابلاغ نظام نوین حفاری توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۷۹سرآغاز خصوصی شدن صنعت حفاری و ایجاد بازار رقابتی حفاری بود. در […]
دی ۱۷, ۱۳۹۶

بومی سازی تولید روغن شناور های دریایی

اولین محصول مشترک ایرانول و پتروناس شرکت نفت ایرانول موفق به تولید روغن کشتی برای نخستین بار در کشور با همکاری شرکت پتروناس شد. به گزارش […]
دی ۱۷, ۱۳۹۶

مستند سازی تجربه های عملیاتی؛چشمان چاه پیما درژرفای زمین

امروزه در دنیا مشاغلی وجود دارد که مراحل  انجام وپیشرفت کاری در این مشاغل، قابل دیدن نیست. شاغل ویا مجری تنها با استفاده از یک رشته […]