مرداد ۱۵, ۱۳۹۶

بومی سازی کالاهای دهگانه صنعت نفت در ایستگاه پایانی

نزدیک به سه سال از طرح وزارت نفت برای بومی سازی تجهیزات استراتژیک مورد نیاز صنایع نقت وگاز کشور می گذرد. طرحی که به پروژه های […]