آذر ۲۲, ۱۳۹۸

از سوی مناطق نفت خیز جنوب؛ فهرست ۷۵۰۰ قلم کالای مورد نیاز صنعت نفت به سازندگان داخلی معرفی شد

از سوی مناطق نفت خیز جنوب؛ فهرست ۷۵۰۰ قلم کالای مورد نیاز صنعت نفت به سازندگان داخلی معرفی شد در نخستین روز برپایی یازدهمین نمایشگاه ساخت […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۸

نگاهی به توافقات مهم ۶ کشور همسایه در حوزه توسعه نفت و گاز هدف درآمد بیشتر از منابع هیدروکربنی سرزمینی

محمد حسین آصفری —————————— دکتری علوم سیاسی دور جدیــد تحریــم هــای نفتــی خصمانــه آمریــکا علیــه ایــران از اواســط آبــان سال گذشــته آغــاز شــده اسـت. جـذب سـرمایه […]
مهر ۲۳, ۱۳۹۸

IPC ایرانی در مقابل API آمریکایی

به مناسبت ۱۴ اکتبر (۲۲ مهرماه) روز جهانی استاندارد   بهرام خواجه احمدی کارشناس ارشد کنترل کمیت و کیفیت نفت خام وزارت نفت اندیشه تشکیل سازمان […]
مهر ۳, ۱۳۹۸

بخش خصوصی و ضرورت سـرمایه گذاری در پتروپالایشگاه ها

دکتر رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران اقتصـاد تـک محصولـی و شـکنندگی در مقابـل اتفاقات اقتصـادی و سیاسـی ، ضرورت نگاهـی […]
مهر ۱, ۱۳۹۸

چالش های نظام تنظیم گری بخش انرژی ایران

تغییـر نقـش دولـت از تصـدی گـری بـه تنظیـم گـری، یکـی از مهمتریـن اهدافی اسـت کـه در سیاسـت هـای کلـی اقتصـاد مقاومتـی مـورد توجـه قـرار گرفتـه اســت […]
شهریور ۳۱, ۱۳۹۸

مزایا و معایب برون سپاری در صنعت نفت

رضا پاکدامن کارشناس توافقات بین المللی برای انجام هر معامله اعم از داخلی و خارجی، عوامل متعددی دخیل بوده که لازم است همه این عوامل از […]
شهریور ۳۱, ۱۳۹۸

خوداتکایی به جای خودکفایی

سرپرست امورتخصصی بازرگانی شرکت گاز در گفتگو با چشم انداز نفت: راهبرد شرکت گاز در حمایت از ساخت داخل سهیلا زمانی توسعه تکنولوژی مقوله‌ای است که […]
شهریور ۳۱, ۱۳۹۸

Vendor List گامی بلند برای شناسایی سازندگان و تامین کنندگان واقعی صنعت نفت

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران «استصنا» در شماره سی و یکم نشریه صنفی خود به مانند بسیاری از انجمن ها و اتحادیه های صنفی به […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۸

سختی های شکل گیری فهرست بلند وزارت نفت (AVL)

از تصمیم سازی های مختلف تا رسیدن به یک مدل واحد مشکلات اولیه برای همه مخاطبان البته این عدم استقبال، تنها به این مقاومت ها معطوف […]