کلیه اصول نشریه چشم انداز نفت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک می باشد و همواره مجاز است که نسبت به ایجاد تغییرات دلخواه در سایت (تغییرات فنی و ظاهری، تغییر خدمات و نحوه ارائه آن، تغییر محتوا و اطلاعات سایت، تغییر در سیاست ها، حقوق و قوانین) اقدام نماید و تغییرات از طریق همین صفحه منتشر و به روز رسانی خواهد شد.

الف- با خرید نسخه الکترونیک  فایل PDF مجله در اختیار شما قرار می گیرد.

ب- نسخه چاپی از طریق اشتراک، که با مراجعه به صفحه مربوطه و پر کردن فرم آن ارسال می شود.

ج- استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است.

د- نسخه الکترونیک خریداری شده قابل فروش نمی باشد و فروش آن از طریقی جز سایت رسمی چشم انداز نفت پیگرد قانونی دارد.